1.سبک مسافرت کنید. از حمل وسایل غیر ضروری و حجیم خود داری کنید. در کل فردی آسانگیر باشید تا می توانید از تشریفات سفر کم کنید.

2.به  فرهنگ، سنن و آداب و رسوم مردم منطقه احترام بگذارید در باره آثار تاریخی و فرهنگی و همچنین  درباره محیط های مختلف گردشی و دیدنی طبیعی و زبان محلی و جانوران و گیاهان از مسئولین اکولوژ بپرسید.

3.از آسیب رساندن به محیط زیست گیاهی و جانوری بشدت اجتناب فرمایید.

4.از ایجاد سر و صدا و صحبت کردن با صدای خیلی بلند خودداری کنید تا آرامش منطقه حفظ شود.

5.در منطقه زباله نریزید و برروی طبیعت اثری مخرب برجای نگذارید

6.قبل از خروج لامپ ها و وسایل برقی را خاموش کنید.