اولین گردهمایی اقامتگاه های بوم گردی استان گلستان در تاریخ 9 دی 1398 در سالن همایش موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان برگزار خواهد شد.


اهداف برگزاری این گردهمایی:
۱. معرفی و آشنایی مدیران و کارکنان اقامتگاه های بوم گردی استان گلستان با یکدیگر

۲. تشکیل کمیته های تخصصی انجمن صنفی اقامتگاه های بوم گردی استان گلستان و عضویت اعضا

۳. برگزاری کارگاه آموزشی به همراه ارائه گواهینامه تخصصی

۴. بررسی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها در توسعه بوم گردی های استان گلستان با مشارکت اعضا و ارائه نتایج بحث در قالب گزارش پیشنهادی به اداره کل میراث فرهنگی استان


مدت زمان گردهمایی:
از ساعت ۹ صبح لغایت 16 به صرف صبحانه و نهار

اولین گردهمایی اقامتگاه های بومگردی گلستان