بارش اولین برف زمستانی در اکولوژ ساسنگ

زمستان آرام و زیبا به روستای ساسنگ رسید و بارش اولین برف زمستانی فضای بکر جنگل و اکولوژ ساسنگ را سفید پوش کرد.

در جشنواره زمستانه اکولوژ ساسنگ با رزرو آنلاین اقامت فول برد از تخفیف ویژه این ایام استفاده نموده و زیبایی و آرامش لذت بخش سرمای زمستان را در فضای گرم اکولوژ ساسنگ از نزدیک تجربه کنید.

جهت رزرو آنلاین کلیک نمایید.