اکولوژ ساسنگ خانه ای روستایی است که قدمتی ۵۰ ساله دارد. دیوارهای خانه گلی بوده و ستونها و سقف آن چوبی است. معماری خانه نمونه ای از معماری سنتی روستاهای کوهستانی شمال ایران است. سقف آن مسطح و پی خانه طبقاتی است و اختلاف ارتفاع بین اتاق های آن وجود دارد. نمای بیرونی خانه کاهگل است و درون آن با انواع صنایع دستی و بافته ها و زینت آلات سنتی تزیین شده است. ما این خانه را با حفظ تمام ساختار و سبک مخصوصش مرمت کرده ایم.

از آنجا که استان گلستان سرزمین اقوام مختلف بوده و قزلباش و ترکمن و فارس و سیستانی و بلوچ، سالیان طولانی به صلح و صفا در آن زیسته اند، در تزیین خانه نیز سعی شده از صنایع دستی و سلیقه های رنگارنگ اقوام مختلف منطقه استفاده شود و به این طریق تلفیق فرهنگهای گوناگون گلستان را نشان داده ایم.

درها و پنجره های این خانه چوبی است و از قدیم به رنگ آبی بوده و ما آنها را آبی تر از قبل کرده ایم. نه فقط اکولوژ ساسنگ، که اغلب خانه های روستا درها و پنجره های سبز و آبی دارد و یک جور آرامشی در این آبی یکدست نهفته است که هر تماشاگری را به خود جلب میکند.

در اکولوژ ساسنگ میتوانید زیستنی به سبک روستاهای شمال ایران را تجربه کنید. در برنامه هایی که ما برایتان تدارک دیده ایم، می توانید به گشت و گذار در کوچه های روستا بپردازید. می توانید با راهنمای محلی به پیاده روی در دل جنگل بروید. با اقامت در اکولوژ ساسنگ و خرید از محصولات روستایی می توانید به توسعه پایدار روستا و حفظ حیات آن کمک کنید. با رعایت اصول صحیح حضور در طبیعت می توانید به حفظ محیط زیست روستا و جنگل های پیرامون آن کمک کنید. با تعامل سازنده با جامعه محلی می توانید در حفظ ارزش های فرهنگی و کمک به ایجاد و حفظ هویت بومی قدمی بردارید.

با اقامت در اکولوژ ساسنگ میتوانید نقشی موثر در توسعه گردشگری روستایی داشته باشید.